Händelsekalender

18.1 Månadsmöte i Dystopin 
26.1 Styrelseskifte
15.2 Årsmöte
15.2 Mensfest
28.2 Fastlagstisdag
11.3 Historiad
13.3 Månadsmöte
18.3 Årsfest
19.3 Sillis
30.3 Månadssits
7.4 Kaktussits
20.4 Månadsmöte
25.4 Vårsits
29.4 Halarsyjunta
30.4 Vappen
1.5 Första maj – sillis
4.5 Månadsmöte i TS